13 października 2017 r. w naszej szkole miały miejsce obchody Dnia Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku została powołana Komisja Edukacji Narodowej, która miała zrewolucjonizować ówczesny system szkolnictwa. Na pamiątkę tamtych wydarzeń co roku 14 X obchodzimy święto wszystkich osób związanych z oświatą. O godzinie 8.00 cała społeczność szkolna zgromadziła się w Kościele pobrygidkowskim, gdzie odbyła się uroczysta Eucharystia. Podczas mszy św. modlono się za nauczycieli i pracowników szkoły o siły potrzebne w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia. Kolejny punkt obchodów stanowiła część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klasy 5a pod opieką p. Moniki Król i p. Anny Kary. Życzenia złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Siostra Dyrektor. Po przedstawieniu wszyscy udali się na projekcję filmu Tarapaty. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem ważnym, gdyż uświadamia społeczeństwo jak ważna jest edukacja i ile trudu należy wkładać w proces nauczania.