Dziś w naszej szkole rozpoczęły się obchody Dnia Matematyki. Do końca tego tygodnia chętni uczniowie mogą rozwiązywać przygotowane dla nich zadania związane z praktycznym zastosowaniem matematyki w życiu codziennym. Najwytrwalsi uczestnicy zabawy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami. Dzień Matematyki został ustanowiony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazanie innej – praktycznej stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość. Święto zostało zapoczątkowane przez organizację “World Education Games” w 2007 r. W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 r.