Dzieci komunijne włączyły się w dzieło pomocy dzieciom. W czasie Mszy św. swoje modlitwy ofiarowały za dzieci ulicy, głodne, walczące i samotne. W specjalnie przygotowanych kopertach złożyły swój dar pieniężny z ofiar otrzymanych z okazji Pierwszej Komunii św. Dziękujemy za wielkie serca. Zebrane pieniądze zostały przekazane do dyspozycji Ojca św. który przewodniczy Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci.
W ten dzień 33 osobowa grupa małych misjonarzy została uroczyście przyjęta do PDMD.