22 lutego skauci i harcerze na całym świecie obchodzą swoje święto – Dzień Myśli Braterskiej. Jest to rocznica narodzin założyciela skautingu, generała Roberta Baden-Powella – w tym roku przypada 160. rocznica. Z tej okazji nasi uczniowie należący do organizacji harcerskich i skautowych (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiej Zawisza) przyszli do szkoły w mundurach. Podczas długiej przerwy miała również miejsce harcerska mini-gra terenowa: na korytarzu klas 4-6 rozwieszone zostały karteczki ze słówkami zaszyfrowanymi alfabetem Morse’a. Ochotnicy zostali wyposażeni w klucz do alfabetu Morse’a. Kto odnalazł i odszyfrował wszystkie karteczki, otrzymywał nagrodę – okolicznościową naklejkę.
Z okazji dzisiejszego dnia składamy serdeczne życzenia skautom i harcerzom na całym świecie.
Czuwaj!