„Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości” został wprowadzony do szkół przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 roku, w ramach inicjatywy Rady Europy – „Nauczanie pamięci – edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości”. Jako stała data tych obchodów w szkołach w naszym kraju wybrany został 19 kwietnia – rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Data ta pozwala na podkreślenie nie tylko pamięci o tragedii Holokaustu, ale również możliwości przeciwstawiania się zbrodniom przeciwko ludzkości.

Słowo „Holokaust” pochodzi z greckiego i oznacza całopalenie lub też całopalną ofiarę (bogom). Jest synonimem hebrajskiego słowa Shoah – całkowita zagłada, zniszczenie, którym najczęściej posługują się Żydzi. Obecnie pojęcie Holokaust odnosi się do zagłady Żydów europejskich dokonywanej przez nazistów niemieckich w czasie II wojny światowej. W Polsce pojęcie Holokaust pojawiło się w tym znaczeniu po raz pierwszy w 1943 r. w kontekście likwidacji getta warszawskiego.

Główną ideą obchodów Dnia Holocaustu jest uczczenie ofiar pogromu i zagłady. Pamięć
o tej tragedii ma też być przestrogą dla przyszłych pokoleń wobec odradzania się postaw antysemityzmu, wynikających z uprzedzeń i stereotypów. Wiedza o Holokauście powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom, gdyż był on bezprecedensową zbrodnią w dziejach ludzkości. Należy pamiętać, iż Żydzi i Cyganie byli jedyną grupą, którą naziści próbowali zgładzić całkowicie, w sposób metodycznie zaplanowany z konsekwentnie prowadzoną akcją eksterminacji całych narodów. Holokaust był więc masowym mordem dokonanym na około 6 milionach Żydów.

W naszej szkole w ramach obchodów tego dnia rozpoczynamy realizację projektu „Żonkile” 2022. Zachęcamy także do zapoznania się z programem oraz udziału w lubelskiej akcji poświęconej tej tematyce:

https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/listy-do-henia-dzien-pamieci-o-holokauscie-i-przeciwdzialaniu-zbrodniom-przeciwko-ludzkosci-19-04-2022/