16 października obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski, wspominając 44
rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. W tym roku hasło
przewodnie brzmiało „Blask Prawdy”. Była to kolejna okazja do
przypomnienia nauczania Papieża Polaka.
Nasi uczniowie w tych dniach włączyli się w coroczną zbiórkę pieniędzy
na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przez trzy dni
kwestowali na Placu Litewskim i Krakowskim Przedmieściu wspomagając
uzdolnioną młodzież z mniejszych miejscowości. Trwając w czasie nowenny
przed Uroczystością św. Urszuli to była świetna okazja by okazać postawę
SERVIAM!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję!