Święto „Misiów” przypada na dzień 25 listopada i był wspaniałą okazją , by przypomnieć sobie, jaką rolę w życiu każdego dziecka odgrywa pluszowa przytulanka. Uczniowie
klas 1-3, wspólnie świętowali to wydarzenie. Najpierw przypomnieliśmy sobie historię niedźwiadka, która zainspirowała święto pluszowego misia, następnie uczniowie zdali egzamin z wiedzy o wszystkich misiach występujących w kreskówkach. Na koniec ozdabiali wielkiego planszowego miśka.
Dzisiejsze święto przywołało wiele ciepłych wspomnień związanych z pluszowymi misiami.