Ostatni dzień białego tygodnia dzieci klas 3 pielgrzymowały do Wąwolnicy. Było Panu Bogu
za co dziękować – za dar dwóch sakramentów , kochających rodziców i wspierających
nauczycieli. W Bazylice, przed figurą Matki Bożej ks. Grzegorz Głąb odprawił Mszą św.
dziękczynną. Dzieci z pięknymi różami podziękowały Rodzicom a Wychowawczynie
i Rodzice podziękowali bukietem kwiatów Matce Bożej prosząc o dalszą opiekę,
ks. Grzegorzowi i s. Urszuli Kupczyk , która przygotowała dzieci do tych ważnych dni.

W codziennym życiu rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że otrzymujemy znacznie więcej,
niż dajemy i że tylko poprzez wdzięczność życie staje się bogate.
Dietrich Bonhoeffer