Rok 2023 został ustanowiony Rokiem Mikołaja Kopernika. W lutym minęła 550 rocznica jego urodzin. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było
„De revolutionibus orbium coelestium”, gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego. Mówił o sobie Nicolaus Copernicus Thorunensis, podkreślając w ten sposób swoje pochodzenie, swój toruński rodowód. Dla podkreślenia dzieła jakie dokonał Kopernik w czytelni szkolnej odbyły się zajęcia dla młodszych klas. Zajęcia zorganizowane wspólnie z panią Joanna Tarasiewicz – doradcą metodycznym ds. bibliotek a jednocześnie pracownikiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Zajęcia były o książkach interaktywnych, Mikołaju Koperniku, kosmosie oraz planetach. Odbyła się również gra Escaperoom z Mikołajem Kopernikiem, gdzie uczniowie musieli rozszyfrować kody do kłódek, ale aby to zrobić
trzeba było rozwiązać różne zagadki. Emocji było dość dużo. Na lekcjach geografii również poruszany był temat odkrycia jakie dokonał Mikołaj Kopernik, a chętni uczniowie mogą przygotować Lapbooki „Szlakiem Mikołaja Kopernika”. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są w bibliotece szkolnej oraz u p. Marty Muszyńskiej.