Uczniowie klasy 7b i 8a wzięli dziś udział w warsztatach ekonomicznych „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak zbudować bezpieczne hasło i jak je zapamiętać, w jaki sposób zadbać o nasze zdjęcia w sieci, jak zabezpieczyć swój smartfon i jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Uczniowie klasy 7a uczestniczyli w zajęciach „Twoje pieniądze”. Poznali pojęcie pieniądza i jego historię, dowiedzieli się, co to jest budżet, dochód, wydatki stałe i zmienne.

Warsztaty zostały prowadzone w ramach Projektu BAKCYL.

Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

Ekonomia jest fajna!