Codziennością każdego nauczyciela jest praca z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Dla wielu nauczycieli klasa zróżnicowana pod względem potrzeb uczęszczających do niej uczniów jest inspiracją do poszukiwania innowacyjnych metod nauczania, materiałów dydaktycznych i strategii, które sprawdzą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej, umożliwiając każdemu uczniowi doświadczenie sukcesu, zaangażowanie w przebieg lekcji i włączenie w społeczne życie klasy i szkoły. Przykłady dobrej praktyki, po uwzględnieniu kontekstu w jakim się sprawdziły, mogą stanowić inspirację dla innych szkół, nauczycieli i całych społeczności szkolnych. Mogą być także wykorzystane w pracach nad rozwiązaniami prawnymi. Nasza szkoła bierze obecnie udział w II etapie projektu “Dobre praktyki w zakresie edukacji włączającej” do którego zaproszono 40 szkół z całej Polski (spośród 2500 zgłoszonych). Spotkania on-line są okazją do wymiany różnych pomysłów –  cieszymy się ogromnie, że możemy czerpać z doświadczenia innych szkół, a także dzielić się swoimi wypracowanymi rozwiązaniami mającymi na celu indywidualizację nauczania. Realizatorem projektu jest Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.