Po długich oczekiwaniach nadszedł wreszcie ten dzień, dzień w którym w naszej szkole przeprowadzony został egzamin praktyczny na kartę rowerową. Sprawdzian odbył się na odpowiednio przygotowanym placu manewrowym, w obecności komisji egzaminacyjnej. Przystąpili do niego uczniowie klas IV i V, którzy wcześniej zaliczyli wiadomości teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W dniu dzisiejszym grono naszych rowerzystów powiększyło się o kolejne 30 osób, które z powodzeniem ukończyły egzamin uprawniający do uzyskania karty rowerowej. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy szerokości!