Uczniowie z klasy 4b, w piątek uczestniczyli w zajęciach warsztatowych – „Przyroda – czy
warto ją chronić? w ramach realizacji projektu „Ekologia jest fajna”.

Celem tych zajęć było:
– kształtowanie świadomości ekologicznej
– ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka
– kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony przyrody

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest ochrona przyrody. Zaproponowali
działania, które chronią przyrodę. Pracując w grupach, uczniowie wykonali plakaty, na
których przedstawili swoje pomysły działań na rzecz ochrony zasobów przyrody.
Warsztaty zostały zrealizowane przez p. Martę Muszyńską w ramach projektu „Ekologia jest
Fajna!” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie.

#LaboratoriaPrzyszłości