W dniu 14 września klasa 4a wzięła udział w ekologicznych warsztatach w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Upcycling  jest trendem przetwarzania materiałów, przedmiotów pozornie już nieprzydatnych i nadawania im nowego życia – w taki sposób używa się na przykład zużytych butelek, starych mebli, czy nawet kapsli! Dzięki Pani Ewie Prusak z firmy „4 Bajery”, która swoim entuzjazmem rozpaliła w uczniach kreatywność i twórcze wykorzystanie śmieci. Dziękujemy!