Kamera termowizyjna i światła drogowe
Podczas zajęć kolejnego EuGeniuszka uczniowie poznali zasadę działania kamery termowizyjnej. Sprawdzali, co widać w kamerze w zależności od temperatury badanych ciał. Tworzyli termogramy płonącej benzyny, gorącej i zimnej parownicy, śniegu, swoich twarzy. Kamery termowizyjne wykorzystywane są na co dzień – dzięki termowizji możemy w sposób bezkontaktowy mierzyć temperaturę obiektów np. naszego ciała oraz obrazować
i rejestrować jej rozkład w różnych sytuacjach (np. podczas wykrywania pożarów lasów
i mostków cieplnych w budynkach, podczas poszukiwań w ratownictwie górskim).
Kolejnym doświadczeniem, które wykonali uczniowie, były chemiczne „światła drogowe”. Jego nazwa wzięła się stąd, że imi­tuje ono barwy dro­go­wych świa­teł sygna­li­za­cyj­nych:
zie­loną, czer­woną i żółtą. Przygotowany przez uczniów roztwór początkowo był zielony,
po parunastu sekundach stał się czerwony, a po kilku chwilach żółty. To jed­nak jesz­cze nie był koniec zabawy: uczniowie sil­nie potrząsnęli naczy­niem, a żółty roz­twór stał się znowu zie­lony! Sami zobaczcie tę efektowną przemianę kolorów!

Chemia jest fajna!
Fizyka jest fajna!