Uczniowie koła fizyko-chemicznego przygotowywali dziś projekt warsztatów dla uczniów klas młodszych. Na początku była wielka burza mózgów – uczniowie samodzielnie skonstruowali listę doświadczeń, które będą mogli wykonać podczas zajęć. Potem sprawdzali proporcje substancji użytych do eksperymentów i badali, czy wyniki zaplanowanych doświadczeń są zgodne z ich oczekiwaniami.
Planowanie, współpraca, krytyczne myślenie, selekcjonowanie informacji, bezpieczeństwo doświadczeń – uczniowie trenowali dziś wiele umiejętności!

Chemia jest fajna!
Fizyka jest fajna!