W ramach jubileuszowej X edycji obchodów Lubelskich Dni Europy, pod hasłem „Po drodze z Unią Europejską”, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Europejski Lublin oczami młodych artystów”. Konkurs miał za zadanie promować idee Unii Europejskiej, efekty realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich na terenie Gminy Lublin oraz wiedzę na temat funduszy europejskich wśród dzieci i młodzieży. Zważając na fakt, iż w bieżącym roku przypada Jubileusz 450–lecia zawarcia Unii Lubelskiej oraz 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, temat tegorocznej edycji brzmiał: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Celem prac było ukazanie w formie artystycznej, jak wyglądał Lublin 450 lat temu, a jak dziś, po 15 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę: indywidualne podejście do tematu, walory artystyczne, pomysłowość, estetykę wykonania pracy oraz oryginalność przekazu. Wśród licznych prac, które napłynęły na konkurs, jury nominowało do nagród głównych 26 uczniów z klas 1-3 oraz 36 uczniów z klas 4-8 oraz 3 klas gimnazjalnych. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród z konkursu plastycznego odbyło się w Ratuszu. Z naszej szkoły Maja Kukuryk z klasy 5a znalazła się na liście osób nominowanych i otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy Mai zapału, pomysłowości i sukcesu! Nagrody laureatom konkursu wręczyli  zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju – p. Artur Szymczyk oraz Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin – p. Bernadeta Krzysztofik. Oprócz otrzymanych nagród laureaci zostali zaproszeni przez Pana Prezydenta na słodki poczęstunek.