Dzisiaj Antek i Kuba (klasa 8a) reprezentowali naszą szkołę w Europejskim Quizie Finansowym. Jest to konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat).

Cele konkursu:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
2. Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
3. Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy
4. Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
5. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji.

Wyniki poznamy przed 15.03.2021. Trzymamy kciuki za naszych uczniów!