17 września uczniowie klasy 2 a uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Mogli podejrzeć od środka prawdziwe, funkcjonujące mrowiska oraz okazy różnych gatunków mrówek. Bawili się przy tym znakomicie. Dowiedzieli się, jak skomplikowane i złożone społeczności tworzą te owady. Od dziś nikt nie ma już wątpliwości co oznacza powiedzenie pracowity jak mrówka.