17 września w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki klasa 3 b wybrała się na Zamek Lubelski, gdzie uczestniczyła w zajęciach : Jak ubierano się w dawnej Polsce? Strój rycerski i szlachecki. Na początek każdy uczeń otrzymał karty pracy, które w trakcie zajęć uzupełniał. Pani przewodnik prowadziła grupę do poszczególnych obrazów, na podstawie których opowiadała o tym jak ubierano się w dawnej Polsce. Dalsza część zajęć odbywała się w Kaplicy Trójcy Świętej, gdzie dzieci miały za zadanie odszuKać portrety króla Władysława Jagiełły, a w trakcie wykonywania tego zadania wysłuchały ciekawych informacji o symbolice stroju królewskiego. Następnie grupa przeszła na wystawy: Uzbrojenie Polskie i Obce XIV – XX w. i Sztuka Zdobnicza, gdzie szukała elementów uzbrojenia rycerskiego oraz stroju polskiego – kontuszowego. Ostatni punkt programu miał miejsce w Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX w. Uczniowie obejrzeli pokaz multimedialny na temat historii ubioru, a następnie otrzymali ogromne puzzle, z których ułożyli wspólny obraz.