17 września klasa 4 b uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie pt.: „Na tropie kłamstwa. Wariograf prawdę Ci powie”. Uczniowie dowiedzieli się na nich m.in. dlaczego oszukujemy? czym jest kłamstwo? powody dla których ludzie nie mówią prawdy? Warsztaty były prowadzone z wykorzystaniem wariografu. Podczas zajęć prowadzący dokonał analizy sytuacji, w których najczęściej ludzie nie mówią prawdy, podpowiedział jak wychwycić kłamstwo i… jak kłamać aby inni tego nie zauważyli. A wszystkie przykłady zostały podparte ciekawymi testami z wykorzystaniem wariografu – wykrywacza kłamstw.