Dnia 17 września uczniowie klasy 6 a odwiedzili Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie uczestnicząc w warsztatach pt.: „Przygotujmy się do rewolucji w uczeniu się”.
Warsztaty miały na celu przedstawienie możliwości wykorzystania technik twórczego myślenia w przyspieszonym uczeniu się. Prowadząca zaprezentowała uczniom praktyczne metody służące rozwijaniu superpamięci oraz kształtowaniu umiejętności przestrzennego notowania mapami myśli. Zajęcia były inspiracją do doskonalenia postawy samokształceniowej w efektywnym uczeniu się przez całe życie.