17 września ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki klasa 6 b wzięła udział w warsztatach zatytułowanych: Stań przed kamerą. Zajęcia odbyły się w Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczniowie przygotowywali krótkie wywiady na różne tematy, a następnie… stawali przed prawdziwą kamerą! Po nagraniu wspólnie analizowaliśmy zaprezentowane wywiady pod kątem sposobu i treści wypowiedzi, ogólnej prezencji i każdą z grup nagradzaliśmy zasłużonymi brawami. Była trema, ale i dużo radości – rzadko można zobaczyć siebie na ekranie TV! Wyłoniły się też talenty telewizyjno-dziennikarskie! To były niezwykle ciekawe zajęcia.