W naszej szkole odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom  Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2024.

Organizatorami tego konkursu są: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Lublinie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego,  Pan Krzysztof Komorski – Wojewoda Lubelski, Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pan Tomasz Szabłowski – Lubelski Kurator Oświaty, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W trakcie uroczystości z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy nagrodzone prace, podziwiając kreatywność twórców, ich zaangażowanie w odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody.
Dziękujemy wszystkim laureatom i ich opiekunom za wyjątkowe zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie prac konkursowych! Gratulujemy sukcesów!
Dziękujemy Komisji Konkursowej za poświęcony czas i ogromny wysiłek. Szczególne podziękowania składamy Pani dr Agnieszce Marcewicz-Kuba (reprezentującej Wydział Chemii UMCS), Panu dr. Dariuszowi Kiszczakowi (reprezentującemu Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz Pani Katarzynie Markowskiej za obecność podczas naszej uroczystości.

Dziękujemy także Piotrowi Borkowskiemu, uczniowi klasy 8b, za wspaniały występ w czasie posumowania Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2024.

Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez:

    • Wydawnictwo Nowa Era
    • Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
    • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
    • Szkołę Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie,
    • Referat ds. Promocji Miasta Lublin.

Serdecznie dziękujemy!

Fotorelacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie w przyszłym roku!
Koordynatorkami Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” były: mgr Iwona Jagła-Izdebska, dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, mgr Bożena Szypuła.