Podsumowaniem pracy klas drugich metodą projektu Moja Ojczyzna, moje miasto było wyjście na lubelski Stary Rynek. Podczas lekcji w trakcie ostatnich kilka tygodni uczniowie mieli okazję poznać historię Polski oraz Lublina, w tym jego wygląd sprzed lat. Podczas spaceru mieli okazję utrwalić zdobyte wiadomości. Na spacer zabrali ze sobą ryciny starego Lublina. Szukali miejsc widocznych na pracach, sprawdzali jak wyglądają one teraz.
Dodatkową atrakcją było to, że każda para uczniów otrzymała arkusz z grą miejską. Zadanie dzieci polegało na odgadnięciu wszystkie zamieszczone w grze zagadki. W ten sposób każdy aktywnie uczestniczył w naszej wycieczce. Rozwiązywanie zagadek szło uczniom bardzo sprawnie. Część łamigłówek pozostała do rozwiązania w wiosenne, cieplsze dni. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie dowiedzieli się o Polsce i o Lublinie rzeczy nowych oraz utrwalili wiadomości, które posiadali.
Aktywność, zainteresowanie tematem, systematyczna praca dzieci, mnogość pytań rodzących się podczas projektu pozwala wierzyć, że to dopiero początek poszerzania i poszukiwania wiedzy uczniów na temat Polski i naszego rodzinnego miasta.