W naszej szkole odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom  Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2022.

Organizatorami tego konkursu są: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Lublinie  oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W trakcie uroczystości z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy nagrodzone prace, podziwiając kreatywność twórców, ich zaangażowanie w odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody.
Dziękujemy wszystkim laureatom i ich opiekunom za poświęcony czas i wkład pracy
w przygotowanie prac konkursowych! Gratulujemy sukcesów!

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie w przyszłym roku!

Koordynatorki Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie”: mgr Iwona Jagła-Izdebska, mgr Katarzyna Jaworska, dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, mgr Bożena Szypuła.