W naszej szkole odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom  Konkursu Filmowego „Science Movie”. Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie organizowała ten konkurs po raz drugi – w tym roku odbyła się jego pierwsza ogólnopolska edycja. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Chemii UMCS, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Naszą dzisiejszą galę zaszczyciły swoją obecnością pani Monika Szumera – wizytator  Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz pani dr Dorota Sieńko reprezentująca Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskej.

W trakcie uroczystości obejrzeliśmy z dużym zainteresowaniem nagrodzone prace, podziwiając kreatywność twórców, ich zaangażowanie w odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody. Dziękujemy wszystkim laureatom i ich opiekunom za poświęcony czas i wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych! Gratulujemy sukcesów!

Mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Lublinie laureatów konkursu oraz ich opiekunów, którzy przybyli do nas  z Warszawy, Krakowa oraz Nowodworu. Mamy nadzieję, że będą miło wspominać spotkanie w naszej szkole – nie tylko galę, ale również spacer po Starym Mieście, smaczną pizzę i „podobno najlepsze” lody w Lublinie.

Koordynatorami konkursu z ramienia szkoły były p. Iwona Jagła-Izdebska, p. Bożena Szypuła oraz p. Katarzyna Jaworska, którym serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażowanie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie w przyszłym roku!