16 października 2019 r. przypada 41. rocznica wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym apelu przypominającym to ważne dla nas wszystkich wydarzenie. Dziękujemy s. Katarzynie Słowik oraz uczniom z klasy 7a za przygotowanie przedstawienia o życiu Jana Pawła II oraz p. Annie Kapicy Świstak, uczennicom i uczniom z chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego oraz klasie 4a za piękną oprawę muzyczną.