W klasach 1-3 odbyła się akcja „Harvest Festival”, której celem było zapoznanie uczniów z tę tradycją krajów anglojęzycznych. Uczniowie poznawali nazwy owoców i warzyw. Klasy pierwsze wykonywały prace plastyczne przedstawiające warzywa, klasy drugie tworzyły postaci z warzyw, a klasy trzecie robiły sałatkę owocową.