Pierwszoklasiści w miesiącu wrześniu utrwalali samogłoski. Poznali zapis graficzny
samogłosek: o, a oraz i. Potrafią odróżnić litery drukowane od pisanych, wielkie od małych.
Przy poznawaniu litery „i” na lekcji edukacji polonistycznej słuchali wiersza Jana Brzechwy
„Tańcowała igłą z nitką”, a następnie na lekcji edukacji technicznej spróbowali swoich sił w
szyciu. Uczniowie wyszywali poznane dotąd litery. Dzieci próbowały samodzielnie nawlekać
nitkę na igłę, musiały wykazać się dużą cierpliwością. Uczniowie rozwijali swoje sprawności
manualne. Szycie i inne prace ręczne przez zabawę doskonale ćwiczą sprawność dłoni i ręki, tzw. małą motorykę. Innymi walorami takiej aktywności jest po prostu umieć szyć lub
wykonać coś własnoręcznie, co daje okazję do podnoszenia poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Dla większości uczniów była to pierwsza przygoda z igłą i nitką. Czy
dzieciom się udało? Uradowane buzie mówią same za siebie.