Dzień 31 maja 2016 r. stał się miejscem wyjątkowej zadumy nad twórczością księdza Jana Twardowskiego. Upływający czas z wolna oddala nas od osoby księdza Jana, który zachęcał by kochać tych, co szybko odchodzą i być jak tęcza, co sobą nie zajmuje miejsca. Powoli zacierają się rysy Jego twarzy i oddala się od nas ciepło Jego uśmiechu. Ale to, co pozostawił po sobie, wiersze, kazania, utwory prozatorskie prowadzi nas w świat zamyślenia, wrażliwości i pogody ducha.Podczas odbywającego się I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego W krainie księdza Jana, mogliśmy wysłuchać recytacji różnych utworów, wykonanych przez 20 uczniów ze Szkół Podstawowych z miasta Lublina.
Recytację oceniało Jury w następującym składzie:
Pani Anna Krawczyk – Przewodnicząca
Ks. Grzegorz Głąb – członek Jury
Pan Piotr Wiechnik – członek Jury
Pan Józef Krzyżanowski – członek Jury.
Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników i po naradzie postanowiło przyznać:
I nagrodę – uczennicy Sandrze Adamczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 24 w Lublinie,
II nagrodę – uczennicy Antoninie Mądzik ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie,
III nagrodę – uczennicy Alicji Wasyl ze Szkoły Podstawowej Nr 51 w Lublinie.
Ponadto Jury przyznało wyróżnienia:
– uczniowi Franciszkowi Erdowi ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie,
– uczniowi Łukaszowi Niedżwiedziowi ze Szkoły Podstawowej Nr 52 w Lublinie,
– uczniowi Stanisławowi Sabie ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie.
Wszystkim nauczycielom i uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie konkursem, który z pewnością przyczynił się do popularyzacji twórczości księdza Jana Twardowskiego. W sposób szczególny dziękujemy p. Małgorzacie Szponar – inicjatorce i głównej organizatorce konkursu z ramienia naszej szkoły.