Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 weszła w nowy etap. Wczoraj rozpoczęły się rozmowy kwalifikacyjne z dziećmi oraz ich rodzicami / prawnymi opiekunami. Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona 9 maja 2014 roku.