Dziś rozpoczął się trzeci etap rekrutacji do naszej szkoły. Kandydaci i ich rodzice spotkają się na rozmowie kwalifikacyjnej z przedstawicielami komisji rekrutacyjnej. Podczas spotkania każde dziecko będzie uczestniczyło w spotkaniu z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Celem spotkania jest określenie poziomu dojrzałości szkolnej dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych tj. wiadomości i umiejętności rozumowania i wypowiadania się, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, umiejętności słuchowo – językowe, sprawność grafomotoryczna i przygotowanie do nauki matematyki.Wszystkim dzieciom życzymy powodzenia!