Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Kuratorami Oświaty w bieżącym roku szkolnym planuje organizację trzeciej edycji konkursu retorycznego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. Konkurs tematyczny pn. „III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów: etap I szkolny – 8 grudnia 2023r., etap II wojewódzki – 8 marca 2024r., etap III ogólnopolski – 10 maja 2024r.

Laureaci i finaliści Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b – c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2022 r. poz. 2431).

Szczegółowe informacje, regulamin Konkursu i przykładowe zadania konkursowe oraz formularz zgłoszenia – do dnia 23.11.2023r. dostępne są pod adresem https://konkursretoryczny.lscdn.pl, a także u Wojewódzkiego Koordynatora Konkursu st. wiz. Agnieszki Sadowskiej pod numerem telefonu: 81-538-52-44.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Regulamin konkursu