“ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ 2020 – skarbonki Mikołaja”
Konkurs dodatkowy na czas nauki zdalnej
w ramach VI edycji ogólnopolskiego konkursu charytatywnego
dla uczniów placówek oświatowych

  1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z placówek, które biorą udział w konkursie “Ile waży św. Mikołaj 2020”.
  2. Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie skarbonkę, do której następnie zbiera monety (może do tego również zaangażować rodziców i rodzeństwo).
  3. Skarbonka powinna mieć ciekawy, oryginalny wygląd.
  4. Po wypełnieniu skarbonki uczestnik wykonuje zdjęcie skarbonki z zebranym bilonem i wysyła je poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, aby zgłosić się do konkursu.
  5. Po powrocie uczniów do szkoły, każdy przynosi swoją skarbonkę i dorzuca zebrany bilon do skarbonki szkolnej.
  6. Jury konkursu wybierze trzy zdjęcia skarbon, których autorzy zostaną nagrodzeni.
  7. Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 30 kwietnia 2021 r.
  8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 11 czerwca 2021 r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie organizatora:
https://www.ilewazymikolaj.pl/skarbonki-mikolaja/