Dzisiejszy dzień jest szczególny dla wszystkich kobiet, dziewczynek, które noszą imię „Katarzyna” – imię to pochodzi od greckiego słowa katharós o znaczy „czysty”, „bez skazy”.

Dzisiejszym solenizantkom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, uśmiechu na każdy dzień, życzliwości spotykanych osób … wiary, nadziei i miłości! W czasie modlitwy porannej szczególne życzenia otrzymała od grona szkolnego on-lne Kasia S. z klasy 3a.

Wszystkim solenizantkom niech błogosławi dobry i wszechmogący Bóg!