8 listopada 2017 r. uczniowie wzięli udział w rozpoczynającej się w naszej szkole akcji Iskra dla serca prowadzonej przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Akcja ma na celu uświadomienie nawet tym najmłodszym, że każdy z nas może mieć swój udział w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas warsztatów uczniowie mogli przećwiczyć w jaki sposób zachować się gdy są świadkami różnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Mogli także dowiedzieć się czym jest resuscytacja
krążeniowo-oddechowa oraz przypomnieli sobie o numerach alarmowych. Dziś w warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy 3b, w kolejnych dniach będą uczestniczyć pozostałe klasy. Dziękujemy za tak ciekawe i ważne zajęcia!