W dniach od 15 do 21 września przeżywamy IX Tydzień Wychowania, który jest inicjatywą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci. Jest to forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania. Mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Uczniowie rozpoczęli rozmowę z Jezusem i stało się to dla nich początkiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowadzić naszych uczniów do tego, by kierowali swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali rozwiązania swoich problemów? W naszej szkole podczas Tygodnia wychowania w sposób szczególny będziemy rozważać przygotowane na tę okoliczność teksty i materiały podczas modlitwy porannej oraz katechezy. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami na stronie www.tydzienwychowania.pl a także na naszej gazetce na parterze szkoły. Prosimy także wychowawców, nauczycieli i rodziców o modlitwę w owocnym przeżyciu tego czasu refleksji wokół problemów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.