20. września klasa 6a uczestniczyła w lekcji muzealnej, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Lublinie. Zajęcia dotyczyły działalności Jagiellonów w Lublinie. Uczniowie wysłuchali wykładu, potem pracowali w grupach w oparciu o przygotowane materiały. Lekcja ta przypomniała, jak istotną rolę odgrywała w dziejach naszego miasta największa dynastia okresu I Rzeczpospolitej. Ważną kwestią było utrwalenie wiadomości dotyczących okoliczności podpisania aktu Unii Lubelskiej, który scalał Koronę i Litwę. Opiekę nad klasą sprawowali p. Mateusz Dąbrowski i p. Renata Wójcik.