Nasi uczniowie z klas II wiedzą już, że każdy czas jest dobry,  by obdarzać drugiego człowieka życzliwością. Poznali już uczynki miłosierdzia i przedstawili je w formie plastycznej. Prace naszych uczniów można zobaczyć w galerii.  Niech przypominają nam wszystkim o czynach, które mają moc nagrody życia wiecznego.