Kiedy Obraz Jasnogórski stawał się sławny z powodu cudów, pielgrzymek, odwiedzin królów, zaczęto robić jego kopie. W XV wieku takie kopie dotarły na Węgry, Słowację, do Czech, Austrii, Niemiec i Rosji. Kiedy paulini tworzyli klasztory na całym świecie, zawsze zabierali ze sobą kopię obrazu z Jasnej Góry. Dla Polaków wyjeżdżających z Polski, by mieszkać za granicą, najcenniejszą pamiątką był wizerunek Maryi Częstochowskiej. Tam, gdzie mieszkają Polacy, bardzo często powstają kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Dziś takie świątynie są na wszystkich kontynentach, prawie we wszystkich krajach Europy, w obu Amerykach, w Afryce, Azji i Australii. W bazylice św. Piotra w Rzymie w podziemiach, tuż obok grobu św. Piotra, znajduje się kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. A w Stanach Zjednoczonych największy kościół jest pod wezwaniem Maryi Jasnogórskiej – to tak zwana amerykańska Częstochowa, dzisiaj największe sanktuarium Polonii amerykańskiej. Czytaj więcej