Zachęcamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Bezpieczny – bo słucham sierżanta Poli” organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie”.
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna, format A4), która promuje prawidłowe zachowania na drodze, podczas zabawy, kontaktów z rówieśnikami, z obcym,  przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami epidemiologicznymi.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica (załącznik – oświadczenie rodzica).
Prace konkursowe należy utrwalić na nośniku elektronicznym (zdjęcie, scan) w formacie jpg/jpeg, png. oraz wysłać wraz z oświadczeniem rodzica na adres email: psychologszkolny.spsu@gmail.com do 25 stycznia 2021 roku.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin konkursu plastycznego „Jestem Bezpieczny – bo słucham sierżanta Poli”