Od 6 maja 2019 r. w naszej szkole trwają zajęcia ekologiczne dla uczniów wszystkich klas, realizowane w ramach projektu „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie”. Uczniowie mają okazję bliżej poznać zagadnienia związane z ekologią dotyczące wody i powietrza, zgłębiają także tajniki recyklingu i biodegradacji. Samodzielne budowanie filtra do oczyszczania wody czy próba stworzenia solidnego ekoopakowania na delikatne jajo to nie tylko solidna porcja wiedzy, ale także dobra zabawa, prawdziwe emocje i wielka radość.

Realizacja całego przedsięwzięcia „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie” ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych uczniów naszej szkoły oraz kształcenie ich kompetencji kluczowych tj. naukowo-technicznych, uczenia się, społecznych i obywatelskich oraz inicjatywności.

Projekt realizowany jest dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.