Uczniowie klas 1-3 na lekcjach języka angielskiego poznają nowe słownictwo, ćwiczą podstawowe sprawności językowe za pomocą gier dydaktycznych i metod aktywizujących. Przyswajanie wiedzy na języku angielskim jest zabawą. Uczniowie stosują nowo poznane słownictwo, zwroty w trakcie zabawy w: „domino zakrętkowe”, „znikające karty” oraz w zagadki logiczne.