2 listopada Pani Wanda Półtawska świętuje niezwykły Jubileusz – 100 lat życia. Pani Wanda jest znaną i zasłużoną  osobą, której życiorys jest bardzo bogaty w różne doświadczenia i fakty. Pani Wanda pochodzi z Lublina i jest absolwentką naszej szkoły; w czasie II wojny światowej przystąpiła do konspiracji, za co została aresztowana przez Gestapo i osadzona w wiezieniu na Zamku Lubelskim. Trafiła do obozu koncentracyjnego w  Rawensbrück, gdzie poddano ja operacji doświadczalnej przez niemieckich lekarzy. Po wojnie już jako lekarz, psychiatra, obrończyni godności życia i dzieci nienarodzonych, blisko współpracowała z Papieżem św. Janem Pawłem II; całe życie pracowała niestrudzenie, aby ludzka rodzina była szczęśliwa i święta.

Dziś Pani Wanda kończy 100 lat życia!
Społeczność naszej szkoły dołącza się do gratulacji, podziękowań za dorobek życia na rzecz drugiego człowieka.