Dzieci z naszej szkoły z radością przyłączyły się do akcji pod nazwą „Kartka dla obrońców granic” organizowanej przez Fundację Niepodległości. Nasilenie w ostatnich dniach napięcia wojny hybrydowej na granicy Białorusi i Polski spowodowało konieczność wysłania tam dużych sił Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów. Pełnią oni swoją służbę w niebezpiecznych warunkach, niejednokrotnie wystawieni na zagrożenie życia i zdrowia. Te i inne okoliczności sprawiają, że szczególnie ważne są dla nich obecnie wyrazy społecznego wsparcia. Przez laurki, podziękowania i zapewnienia o modlitwie chcemy wyrazić im naszą wdzięczność i wsparcie. Nasze dzieci, które świetnie orientują się
w obecnej sytuacji z wielkim entuzjazmem dzieliły się swoimi refleksjami.
Z dużym zaangażowaniem także przystąpiły do wykonywania laurek.
#MuremZaPolskimMundurem