Świetlica szkolna klas 1-3 zorganizowała zajęcia, podczas których zostały wytłumaczone zadania Straży Granicznej i żołnierzy opiekujących się naszymi granicami Państwa. Uczniowie wykonali dla żołnierzy, strażników granicznych i policji, którzy stoją na straży wschodniej granicy Polski kartki z podziękowaniem.

Kartką wyrażającą wsparcie dla tych, którzy pełnią tam służbę, mogła być zwykła pocztówka, ale także laurka czy własnoręcznie namalowany obrazek.
Uczniowie z zaangażowaniem wykonali swoje prace. Tata Anastazji – p. Jarosław Kubiak, przekazał kartki 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, która zawiezie laurki tym, którzy bronią polskich granic.
Dziękujemy uczniom i panu Jarosławowi za zaangażowanie w akcję!