Z dumą publikujemy uporządkowane materiały biograficzne dotyczące byłych wychowanek urszulańskich opracowane przez Aleksandrę Witkowską OSU.
Sporządzony spis obejmuje 6233 nazwisk uczennic wraz z ustaloną datą urodzenia oraz listę nazwisk 81 uczniów (z tajnego nauczania).
Siostry, przez kolejne lata z odwagą i zawierzeniem Bogu, wychowywały, nauczały, … dzieliły się sercem czyniąc klasztor domem zawsze pełnym dzieci.

Katalog uczennic Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek w Lublinie 1917-1955 – pdf

Poszerzając piękno historii zachęcamy również do zapoznania się z „początkami urszulańskiego dzieła nad Bystrzycą” zamieszczonymi na stronie : https://www.osu.pl/Jubileuszowe_spotkania_z_historia,807.html (opr. Aleksandra Witkowska OSU).