Mali misjonarz spisali się na medal! Nie tylko przygotowali kiermasz, ale także zaangażowali się w sprzedaż przygotowanych rzeczy. Na każdej przerwie spotykali się przy portierni szkolnej sprzedający i kupujący. Jaki efekt? Wszyscy są zadowoleni. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone dla Efi i Gabrysia, naszych kolegów w Senegalu, aby w następnym roku mogli podjąć naukę w szkole.
Dziękujemy wszystkim kochanym rodzicom za otwarte serca i wspieranie potrzebujących.

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.