Uczniowie klasy 1a w ostatnim czasie odwiedzili szkolną bibliotekę. Uczestnicy zajęć poznali zasady zachowywania się w bibliotece, kolejnym krokiem było zapoznanie się z księgozbiorem. Powstały również kolorowe ilustracje do opowiadania o chłopcu, który był nieśmiały. Uczniowie dowiedzieli się, że nieśmiałość nie musi przeszkadzać w zawieraniu przyjaźni i dobrej zabawie. To kłopotliwe uczucie z czasem samo przeminie!